SELCUK CEBI

Arama

Go to content

ENDL5130

Dersler > Yüksek Lisans Dersleri

ENDL 5130 Karar Analizleri

Dersin Amacı:

Öğrencilere karar problemlerinin modellenmesini ve çözüm yöntemlerini kavratmak

Dersin içeriği:

Karar Teorisine Giriş, Karar Problemlerinin Sınıflandırılması, Karar Problemin Yapılandırılması ve Modelin Kurulması, Risk ve Belirsizlik Altında Karar Verme (Baskınlık, İyimserlik, Kötümserlik, Uzlaşma, Eşolasılık, Pişmanlık kriterleri), Değer/Fayda Temelli Sorun Çözüm Yöntemleri (Basit Toplamlı Ağırlık, Ağırlıklı Çarpım, TOPSIS, AHP, Fayda Teorisi, Karar Ağaçları), Üstünlüğe Dayanan Sorun Çözüm Yöntemleri (ELECTRE, PROMETHEE), Duyarlılık Analizi, Karar Destek Sistemleri

Ders Kitapları:

1. İlker Topçu, Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik bir Bütünleşik Karar Destek Modeli, Doktora tezi, ITU, 2000

2. Wayne L Wınston, Operation Research, Applications and Algorithms, Fourth Edition, Thomson Brooks/Cole, Canada 2004d.

3. Resnik, Choices an Introduction to Decision Theory, University of Minnesota Press, London 1987

4. Gerald E. Thompson, Management Science: An introduction to Modern Quantitative Analysis and Decision Making

5. Tzeng, Jih-Jeng Huang, Multiple Attribute Decision Making, Methods and Applications, CRC Press 2011

Ana Sayfa | Akademik Bilgiler | Yayınlar | Akademik Çalışmalar | Dersler | Yürütülen Etkinlikler | İletişim | Site Haritası

CEBi 2011


Back to content | Back to main menu