SELCUK CEBI

Arama

Go to content

Ulusal Bildiriler

Yayınlar

Özge Acuner, Selçuk Çebi, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Değerlendirme için Bulanık Tabanlı Bir Model Önerisi, 19. Ulusak Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 497-505, 27-29 Eylül 2013, Balıkesir.

Selçuk Çebi, Murat Durucu, B. Meltem Kayhan, Gençlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Kullanılabilirlik Üzerine Bir Çalışma: Kütüphane Web Sayfalarının Kullanılabilirliği, 19. Ulusak Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 527-536, 27-29 Eylül 2013, Balıkesir.

Selçuk Çebi, İrem Uçal, Cengiz Kahraman, Aksiyomlarla Tasarım İlkelerini Kullanarak Binek Otomobiller İçin Gösterge Tasarımı, 14. Ulasal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 555-561, 30 Ekim-1 Kasım 2008 Trabzon.

Selçuk Çebi, Metin Çelik, Analitik Yaklaşım ile Tersanelerde İş Kazalarının Analizi ve Gemi Üretim Süreçlerinin İş Güvenliği Açısından İyileştirilmesi, 14. Ulasal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-36, 30 Ekim-1 Kasım 2008 Trabzon.

Selçuk Çebi, Metin Çelik ve Cengiz Kahraman, analitik Ağ süreci Üzerine Yöntemi Üzerine Bulanık Bilgi Aksiyomu Açılımı, YA/EM 2008-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, 30-2 Temmuz.

Selçuk Çebi ve Metin Çelik, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi- MBA Programı Yapılandırılması için Bulanık Aksiyomatik Tasarımı Yöntemi Tabanlı Karar Destek Sistemi Önerisi, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 134-138, 6-8 Şubat 2008, İstanbul.

Serdar Baysan ve Selçuk Çebi, Benzetim Yardımıyla Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Yöntemiyle Hastane Sisteminde Tedavi Maliyetlerine Dayalı Yatırım Analizi, YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 1296-1301, 2-4 Temmuz 2007, İzmir.

Selçuk Çebi ve Emrullah Demirci, Benzetim Modeli Yardımıyla Sağlık Sistemlerinde Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi, YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 1336-1341, 2-4 Temmuz 2007, İzmir.

Selçuk Çebi ve Senem Kurşun, Sağlık Sistemlerinde Yatırım Kararlarının Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirmeyle Sınanması, YA/EM 2006-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, 669-672, 3-5 Temmuz 2006, Kocaeli.

Gülçin Yücel, Selçuk Çebi, Ahmet F. Özok, Hasta güvenliği için bulanık tabanlı risk değerlendirmesi, 15. Ergonomi Kongresi, 22-23 Ekim, Konya

Selçuk Çebi, Metin Çelik ve Cengiz Kahraman, Gemi Sistemleri İçin Entegre Bakım-Onarım Yönetimi Gereksiniminin Analizi, Karar Destek Sistemleri, Hava Harp Okulu Öğrenci Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2008, Yeşilyurt/İstanbul

Metin Çelik ve Selçuk Çebi, Gemi Kazalarının S-İFASS Mekanizması İle Araştırılması, Karar Destek Sistemleri, Hava Harp Okulu Öğrenci Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2008, Yeşilyurt/İstanbul

Ana Sayfa | Akademik Bilgiler | Yayınlar | Akademik Çalışmalar | Dersler | Yürütülen Etkinlikler | İletişim | Site Haritası

CEBi 2011


Back to content | Back to main menu